Ψηφιακές και αναλογικές πηγές και επικοινωνιακά συστήματα

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

  
Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις που θα βρείτε στην ενότητα 2.1 του 2ου Κεφαλαίου, σελίδα 52 στο μάθημα Δίκτυα Ι.
Τα , που θέλουμε να μεταδώσουμε με ένα επικοινονιακό , μπορεί να προέρχονται κατευθείαν απο την ή να προκύπτουν μετά απο κάποιες λειτουργίες επεξεργασίας της που παράγεται απο την πηγή.
Η πηγή μπορεί να είναι η . Η ψηφιακή πηγή πληροφορίας παράγει πλήθος πιθανών μηνυμάτων. Η γραφομηχανή είναι καλό παράδειγμα πηγής. Υπάρχει πεπερασμένος αριθμός χαρακτήρων (μηνυμάτων), που μπορούν να . Η αναλογική πηγή πληροφορίας παράγει μηνύματα, που ανήκουν σε συνεχές . Το μικρόφωνο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα . Η παραγόμενη τάση εξόδου παριγράφει την πληροφορία του και μπορεί να παίρνει μέσα σε συνεχόμενο πεδίο τιμών.