1ο κεφάλαιο-Ερωτήσεις

Άσκηση επιλογής

Επιλέξτε την σωστή απάντηση από την λίστα των απαντήσεων.
Καλή επιτυχία!!!
Μόλις τελειώσετε πατήστε "'Ελεγχος".
ΠΟΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΜΑΧΙΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ?
ΠΟΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ?
ΠΟΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΛΛΑ ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΣΤΟ ?
ΠΟΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ?
ΠΟΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ OSI ?
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ?
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ?
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ OSI ?
ΠΟΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ OSI ?
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η TDM ?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η FDM ?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ ΠΑΚΕΤΑ IP ?
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ OSI ?