Ψηφιακές-Αναλογικές πηγές

Αφού μελετήσετε το δεύτερο κεφάλαιο, ελέγξτε τις γνώσεις σας.

    
Ταιριάξτε τα αντικείμενα δεξιά με τις επιλογές αριστερά. Καλή επιτυχία...